Nyheter

Tillbaka

Finlands Svenska Idrott r.f höll sitt vårmöte i Helsingfors den 7.4.2016.

av FSI:s informatör den 08.04.2016
(läst av 7547 besökare)

VÅRMÖTET 7.4: Intressebevakningen högt uppe på agendan

Finlands Svenska Idrott r.f höll sitt vårmöte i Helsingfors den 7.4.2016. FSI:s verksamhetsberättelse för år 2015 godkändes och presenteras i ”Vår Idrott 2015”, som distribueras digitalt och i tryckt form. 

VÅR IDROTT 2015 som digital publikation

VÅR IDROTT 2015 i tryckt form upplagd på webben

Vårmötet gav följande uttalande:

Intressebevakningen ligger högt uppe på agendan inom Finlands Svenska Idrott r.f. just nu.

En samgång mellan Olympiska kommittén och VALO – Finlands Idrott r.f. har redan länge varit på tapeten. I vår kommer de båda organisationerna att fatta beslut om att slå ihop sina verksamheter och funktioner. I samband med det har hela idrottsorganisationsfältet inbjudits till att göra en framgångsplan för den finländska idrotten och motionen. 

FSI vill tillsammans med intressebevakare för finlandssvenska idrottare och motionärer föra en aktiv dialog och definiera vad vi kan tillföra det nya idrotts-Finland. Därför sammankallar vi till en rundabords-diskussion. Målsättningen är dels att analysera vilket mervärde vi förväntar oss av den nya strukturen. Dels vill vi ta fram ett åtgärdsprogram som gynnar tävlingsidrott och motion på svenska för såväl barn och ungdomar samt utövare, tränare och förtroendevalda i de svensk- och tvåspråkiga kommunerna i Finland.

FINLANDS SVENSKA IDROTT r.f.

Gjuterivägen 10
00380 Helsingfors
FINLAND

telefon: 0207309290 (växel)
e-post: info(AT)idrott.fi
FO-nummer: 0211087-9