Nyheter

Tillbaka

Svenska kulturfonden bidrar med 150 000 euro till FSI, HIFK & VIFK!

av FSI:s informatör den 02.06.2016
(läst av 6924 besökare)

Fotboll på svenska i Finland!

 

Fotboll på svenska i Finland!

Finlands Svenska Idrott beviljades 150 000 euro  av Svenska kulturfonden ur det strategiska programmet Ung på svenska. Projektet stöder en svensk- och tvåspråkig fotbollsvardag för flickor och pojkar i hela landet. Rent konkret görs det genom att utbilda svenskspråkiga tränare och skapa svenskspråkigt material. Projektet jobbar även för att öka och stärka språkmedvetenheten i föreningarna runt om i landet i samarbete med Helsingfors Universitet. Projektet genomförs av FSI tillsammans med VIFK och HIFK under åren 2016 och 2017.

Generalsekreterare Christel Raunio:

 -Möjligheten att få idrotta på svenska är viktig. Detta projekt stärker den möjligheten. Utbildning av tränare och tillgång till material på svenska behövs för att juniorfotboll på svenska också framöver skall vara en naturlig del av våra ungas vardag. Ingen utbildning, verksamhet eller ens material ensamt kan garantera en fortsatt svensk verksamhet, det behövs också modeller för hur vi ska fungera och medvetet använda det svenska språket i språkligt utmanande miljöer (läs väldigt finska). Därför består projektet också av ett delprojekt som förverkligas i samarbete med Helsingfors Universitet där språkmedvetenhet och modeller för språkanvändning tas med som en naturlig del av fotbollsverksamheten. Det här är ett unikt projekt, där vi dels har en fokus på utbildning och material, dels fokus på modeller för att stärka språkmedvetenheten hos såväl tränare, föreningsaktiva som juniorspelare. FSI, som inte har en tradition inom fotbollen, har sin roll i projektet som dels koordinator för hela verksamheten men framförallt att se till att de resultat och modeller som tas fram, sprids och lever vidare .

-Det ska bli spännande att samarbeta med VIFK och HIFK, vilka ansvarar för sina delprojekt, och oerhört viktigt för FSI, som är en intressebevakare för idrott och motion på svenska i Finland, att kunna vara med och möjliggöra en svensk- och tvåspråkig fotbollsverksamhet för flickor och pojkar. Genom projektet kartlägger vi också huruvida det finns ett behov av att FSI via Idrottsföreningarnas allians kunde betjäna och ge svensk service till fotbollsföreningar i Svenskfinland.

Lars Mosander,  Vasa IFK:
-Vi är från VIFK/Wasa Fotbollsakademis och våra samarbetsföreningars del väldigt glada och tacksamma för det stora bidraget från Svenska kulturfonden, framförallt för våra ca 1400 fotbollsspelande barns och ungdomars del. Bidraget ger oss möjlighet att fortbilda och utveckla våra tränare och ledare för att våra juniorer skall få en så kvalitativt bra fotbollsvardag på svenska som möjligt.

Christoffer Perret, Helsingfors IFK:

-Helsingfors är en gammal tvåspråkig stad. För oss är det livsviktigt att hitta tvåspråkiga modeller, där barn och unga fortsättningsvis kan träna fotboll också på svenska. Det har sina särskilda utmaningar i en ständigt växande stad. Vi är väldigt tacksamma för det generösa bidraget från Kulturfonden, och för samarbetet med Helsingfors Universitet. Vi tror att det här projektet kommer att ge ett värdefullt bidrag till alla idrottsföreningar som vill kunna jobba i en tvåspråkig miljö.

Mer information om projektet ger generalsekreterare Christel Raunio på FSI, tfn  050-3513038, Lars Mosander från VIFK, tfn 044-7206552 samt Christoffer Perret från HIFK, tfn 040-8443250.

 

FINLANDS SVENSKA IDROTT r.f.

Gjuterivägen 10
00380 Helsingfors
FINLAND

telefon: 0207309290 (växel)
e-post: info(AT)idrott.fi
FO-nummer: 0211087-9