Nyheter

Tillbaka

"Barnen kommer att få en relation till natur och miljö i sin vardag och möjlighet att utveckla kunskaper om en mer hållbar livsstil för sin miljö och sin hälsa" skriver Eva-Lotta Backman-Winquist i veckans förbundspenna.

av FSI:s informatör den 14.09.2016
(läst av 7002 besökare)

Förbundspennan: Ute i ur och skur

Förra helgen gjorde 25 pedagoger från Finland ett studiebesök till det nyöppnade daghemmet I Ur och Skur Spetsbergen i Haninge i Sverige. Daghemmet är den andra I Ur och Skur-förskolan i Haninge, som följer I Ur och Skur-pedagogiken som utvecklats under 30 års tid i Sverige.

Daghemmet är så till vida speciellt att det är ett utedaghem, med plats för närmare 100 barn. Då daghemmet öppnade för ett år sedan i det nya bostadsområde startade de med kring 40 barn, men under året som gått har alla platser fyllts och daghemmet har idag en kö med 170 barn.

Odlingen en viktig del av I Ur och Skur-daghemmets verksamhet.
Man odlar en del på I Ur och Skur-daghem. Bild: Eva-Lotta Backman-Winquist / privat
Vad är då speciellt med ett utedaghem?

Det gäller att hitta det lilla i det stora för att verksamheten ska kännas trygg, rolig, lärorik och inspirerande. På Spetsbergen arbetar man mot läroplanens mål med friluftsliv, utomhuspedagogik, upplevelsebaserat lärande och ett medvetet ledarskap. Man använder naturen och miljön i lärprocesserna.

Under studiebesöket hade vi möjlighet att se hela den fantastiska gården med små krypin där det fanns plats för fantasilekar. På gården fanns också hängmattor, där barnen kunde vara, bladkojor och odlingslådor fanns på olika ställen.

Själva huset var byggt så att det fanns plats för utelek under tak, ifall det skulle vara dåligt väder. Taket fungerade också som sovplats för de 20 småbarnen som sov sin dagssömn i vagn. Vi fick följa med när de 20 småbarnen somnade i sina vagnar. En del somnade genast, andras vagnar gungades en stund och medan de sov övervakades de av en ledare som också var ute.

25 pedagoger från Finland bekantade sig med I Ur och Skur-dagis.
Studiebesök på I Ur och Skur-daghem. Bild: Eva-Lotta Backman-Winquist / privat
Maten är en viktig del av förskolans vardag och därför tillreds den i ett eget tillagningskök från bra råvaror där mycket är ekologiskt och/eller närproducerat.

Precis intill daghemmet fanns trollskogen, dit alla sex grupperna gör olika långa utfärder.

Ett I Ur och Skur daghem arbetar enligt Skogsmullemetodiken, där alla pedagoger i daghemmet har fått Skogsmulle samt I Ur och Skur-utbildning. Barnen får utveckla grundläggande färdigheter i friluftsliv som att åka skridskor, laga mat över eld/stormkök, gå på upptäcktsfärder, åka skidor och mycket mer allt utifrån ålder och mognad.

Barnen kommer att få en relation till natur och miljö i sin vardag och möjlighet att utveckla kunskaper om en mer hållbar livsstil för sin miljö och sin hälsa.

Människan är en helhet, kropp och knopp hör ihop och barnen kommer att få uppleva kunskaper med alla sina sinnen och hela kroppen.

Leken är viktig för lärande och blir en viktig del av verksamheten. Här får de mycket tid för lek av olika slag. Lek eller aktiviteter som inte avbryts av onödiga rutiner, leken ska kunna återupptas och utvecklas. De arbetar också med olika uttrycksformer och värnar om hantverk och traditioner.

I Ur och Skur-daghem i Sverige.
I Ur och Skur-daghemmet har plats för vila. Bild: Eva-Lotta Backman-Winqvist / privat
Pedagogerna arbetar medvetet i sitt ledarskap, utifrån situationen; medagerande, medundersökande, medupptäckande och medupplevande. På det viset är pedagogerna nära barnen och skapar goda relationer. Pedagogerna är förebilder och inspiratörer.

När färjan åkte tillbaka, var det utbyte av inspiration som gällde. Våra 25 inspirerade pedagoger utbytte idéer på hur de skulle kunna förverkliga ens en del av denna härliga verksamhet på sin arbetsplats.

Målet med studiebesöket var att få nya idéer till Skogsmulleverksamheten på svenska i Finland. Skogsmulleverksamheten är en viktig del av FSI:s barnverksamhet.

Eva-Lotta Backman-Winquist
Ombudsman och entusiastisk långfärdsskridskoåkare
Finlands Svenska Idrott

FINLANDS SVENSKA IDROTT r.f.

Gjuterivägen 10
00380 Helsingfors
FINLAND

telefon: 0207309290 (växel)
e-post: info(AT)idrott.fi
FO-nummer: 0211087-9