Nyheter

Tillbaka

Eva-Lotta Backman-Winquist har 20 års erfarenhet av att leda barngymnastik. Läs om det i veckans förbundspenna!

av FSI:s informatör den 03.02.2017
(läst av 6171 besökare)

Förbundspennan: Rörelse och lekar med barn

Med över 20 års facit i handen kan jag konstatera att det är färre barn som har en god, välutvecklad motorik. Det är fler barn som behöver hjälp och stöd i utförandet.

Jag var bara 16 år då jag började leda mina första barngrupper i fysisk aktivitet, det är 30 år sedan nu. Under årens lopp har både min erfarenhet och kunskap om barnen ökat.

När jag tänker tillbaka på alla de underbara aktivitetsstunderna kan jag konstatera att den spontana rörelseglädjen hos barnen har minskat. Tar jag som stöd många forskningsrapporter, är det lätt att konstatera att det skett en samhällsförändring.

Med entusiasm minns jag stunderna på sportplanen när barnen orkade hänga med i springlekarna och önskade få fortsätta när den förra leken tog slut. I dag känns det mer som en springlek är något nödvändigt ont, och leker man fler lekar efter varandra finns det barn som inte längre orkar med. I stället förstör de för andra som orkar hänga med.

Jag minns stunderna då övningarna i gymnastiksalen varit så givande att barnen inte velat sluta, när tiden tagit slut.

Tålamodet saknas helt

I dag upplever jag att många barn är trötta då de kommer till knattegymnastiken på eftermiddagen. De stannar liksom kvar liggandes på redskapen efter sitt eget utförande, istället för att stiga upp. De hänger på varandra och många påhittiga gömmer sig bakom redskapen i stället för att vara med i verksamheten, då gäller det barn i åldern 5-7 år.

Tålamodet att öva, göra upprepningar för att bli bättre saknas helt. Ett långsiktigt mål är svårt att förverkliga. För redan att stå en kort stund och vänta på sin tur är svårt för många.

I dag skall programmet vara mångsidigt och varierande, målet är att barnen inte skall behöva köa utan ha verksamhet hela tiden. I verkligheten är detta väldigt krävande för ledaren, för samtidigt finns det allt fler barn som har stora brister i grundrörelserna i grovmotoriken och en god kroppskännedom saknas hos många.

Skrämmande svaga resultat

Vad som är orsaken till att så många barn i en tidig ålder har så stora problem med motoriken, kan jag bara spekulera om, men barn skall få röra på sig i en tidig ålder. Barn skall få rulla, åla och krypa på golvet när de är små. De skall inte begränsas av bärstolar och sittställningar. Alla dessa tusen små försök som små, för att komma framåt behövs för den normala utvecklingen. En del är begåvningar, men de allra flesta måste träna för att bli bra.

När träningen gäller att ens uppnå till de nationella rekommendationerna, är det skrämmande hur många som faller utanför. Men när 16% av pojkarna på årskurs 5 inte kan göra knäböj och 20% inte kan sitta på golvet med rak rygg är det skrämmande svaga resultat.

Målet med de barngrupper jag lett under de senaste åren har varit att behärska grundrörelserna. Tillvägagångssätten har varit genom lek och rörelse i en gymnastiksal, där det funnits gott om redskap. Förutom att grupperna under åren har varit väldigt olika, kan jag nu med över 20 års facit i handen konstatera att det är färre barn som har en god, välutvecklad motorik. Det är fler barn som behöver hjälp och stöd i utförandet.

Problemet är att medan jag hjälper de barn som behöver extra stöd hittar de andra på annat att sysselsätta sig med. Ofta kan det vara så att de basövningar vi övar är för krävande för en 6-åring.

"Oftast blir allt bra med tiden"

Detta gäller ju inte förstås alla barn, men trenden bland de barn som behöver stöd har ökat. I alla grupper finns det barn som är väldigt duktiga.

Min uppgift under alla dessa år som ledare för dessa barngrupper har varit att inspirera barnen att ha kul, med gymnastiken som stöd och det har varit underbara år. Oftast blir allt bra med tiden. I dag kan jag se mina gamla gymnastikbarn komma emot som välmående 25-åriga ynglingar med god grovmotorik.

Eva-Lotta Backman-Winquist
Ombudsman och aktiv gymnastikledare för barngrupper
Finlands Svenska Idrott

FINLANDS SVENSKA IDROTT r.f.

Gjuterivägen 10
00380 Helsingfors
FINLAND

telefon: 0207309290 (växel)
e-post: info(AT)idrott.fi
FO-nummer: 0211087-9