Nyheter

Tillbaka

Vår kropp är byggd för rörelse, sedan urminnes tider har människan rört på sig. När vi rör oss påverkas vår hälsa i rätt riktning, skriver Eva-Lotta Backman-Winquist, i veckans Förbundspenna.

av Christel Björkstrand den 09.03.2017
(läst av 6657 besökare)

Motion är en friskfaktor för din hälsa

I hela mitt liv har jag på olika sätt arbetat med finländarnas hälsa. Nu får jag genom mina nya arbetsuppgifter på Finlands Svenska Idrott ännu mer aktivt arbeta med metoder som kan få finländarna att röra på sig mer.

Det har varit väldigt roligt och motiverande att från sidan få följa med finländarnas hälsa och välbefinnande som under de senaste åren har utvecklats i positiv riktning. Jag har fått se olika projekt och evenemang som på olika sätt har lett till att folk motiverats att röra på sig.

Rekommendationer och utmaningar

Vi ser ändå stora utmaningar i framtiden. Några av de viktigaste är att befolkningen åldras och koncentreras till tillväxtcentrum. Skillnaden i välfärd och hälsa mellan olika befolkningsgrupper växer. Samtidigt försvagas näringslivets produktivitet och konkurrenskraft, karriärerna förlängs och teknologin utvecklas i snabb takt. Vår nuvarande livsstil uppmuntrar till fysisk passivitet, stillasittande och skärmtid istället för till fysisk aktivitet.

Därför behövs ett helt samhälle som tar ansvar för att möjligheterna till vardaglig motion i olika former blir bättre.

De nationella rekommendationerna för vuxna är 2,5 timme uthållighetskonditionsträning och 1 timme och 15 minuter ansträngande motion varje vecka. Utöver det ska man öka sin muskelstyrka och förbättra sin koordination och balans åtminstone två gånger per vecka.

Just här finns oändligt med möjligheter att hitta motiverande motionsformer.

Vi är gjorda för att röra på oss

Vår kropp är byggd för rörelse, sedan urminnes tider har människan rört på sig. När vi rör oss påverkas vår hälsa i rätt riktning, vilket leder till mängder av hälsoeffekter i kroppen. Vi känner oss bland annat piggare och starkare, blodcirkulationen ökar och cellerna kan ta upp mera syre. Det bidrar till att kroppen lättare kan ta hand om förhöjda blodfetter och stresshormoner som adrenalin och kortisol. Lägre nivåer av stresshormoner leder i sin tur till att vi mår bättre och får bättre sömn.

Motion förebygger ohälsa

Motion är en friskfaktor för kropp och själ. Då vi regelbundet rör på oss minskar risken bland annat för att vi dör i förtid, oavsett orsak. Risken för olika hjärt-kärlsjukdomar och metabola sjukdomar som diabetes och fetma minskar. Viss forskning visar även att risken för tjocktarmscancer och bröstcancer minskar. Olika benbrott blir färre då benstommen är starkare. Regelbunden motion minskar även psykisk ohälsa som till exempel demens och depression.

Fysisk aktivitet är all kroppsrörelse som är en följd av skelettmuskulaturens sammandragning som resulterar i ökad energiförbrukning. Fysisk aktivitet kan vara olika vardagsaktiviteter, rörelse till fots, med cykel, friluftsliv, lek, fysisk belastning i arbetet, motion och fysisk träning. Samtidigt inverkar många faktorer på andelen fysisk aktivitet i vår vardag.

Motivation och inspiration

Aktivitetens effekt bestäms framför allt av hur ansträngande den är och av hur länge och hur ofta man idkar den, vilken typ av aktivitet det handlar om, individens kön och ålder, omgivningsfaktorer och om aktiviteten sker enskilt eller i grupp. Dessutom bestäms effekten av om man utför aktiviteten frivilligt och lustbetonat eller motvilligt och stressat.

Finlands Svenska Idrott strävar efter att hitta en plattform där vi kan lyfta fram motionens inverkan och betydelse i vardagen. Vi vill motivera och inspirera till rörelse och motion. Det gäller att hitta en balans i vardagen för att lyckas hitta stunder där man kan svettas och röra på sig. Vi vill hitta nätverk som är intresserade av liknande motionsformer – vi vill få Svenskfinland i rörelse.

Eva-Lotta Backman-Winquist, enhetschef för motion och rörelse

FINLANDS SVENSKA IDROTT r.f.

Gjuterivägen 10
00380 Helsingfors
FINLAND

telefon: 0207309290 (växel)
e-post: info(AT)idrott.fi
FO-nummer: 0211087-9