Nyheter

Tillbaka

Yrkeshögskolan Arcada svarar på behovet av professionella tränare och erbjuder inom ramen för idrottsinstruktörutbildningen tränarskap som ett nytt profileringsalternativ i samarbete med bl.a. idrottsförbunden i Finland.

av Jeanette Harf den 31.03.2017
(läst av 7193 besökare)

Utveckla dina tränarfärdigheter och -kompetenser

Sedan hösten 2016 erbjuder Arcada en ny specialisering inom tränarskap för de som valt att studera till idrottsintruktörer på bachelornivå. Sedan tidigare har du kunnat läsa hälsofrämjande arbete.  

– Vi satsar på att studenterna lär sig betydelsen av dialog och växelverkan för tränaryrket och lär dem sporra sina adepter till allt bättre idrottsprestationer, berättar lektor i idrott, GIM, Topi Taskinen. Taskinen, som har en gedigen bakgrund inom professionell idrott både som gymnast och som tränare, har ansvarat för utvecklingen av tränarprofileringen på Arcada.

Inom tränarskap utvecklar studenterna sina tränarfärdigheter och -kompetenser med fokus på den idrottsgren som de valt att specialisera sig inom. De fokuserar på bl.a. idrottspedagogik och didaktik, coaching, tränarfilosofi, idrottspsykologi och analys av idrottsprestationer och prestationsförmåga. Profileringens omfattning är 80 studiepoäng av utbildningens totala 210 studiepoäng. Tränarprofilen är för dig som vill satsa på en professionell tränarkarriär och vill sporra toppidrottare till allt bättre idrottsprestationer. Du kan jobba som tränare inom finländsk eller internationell idrott. Väljer du tränarskap utvecklar du dina tränarkompetenser inom den idrottsgren som du har valt att specialisera dig i. 

För studier på Arcada finns tre ansökningsförfaranden. Ansökan är öppen fram till 5.4.2017. För dig som önskar söka in från en annan utbildning är ansökan öppen 2-16.5.2017. Arcada erbjuder även möjlighet att studera via en öppen YH-led. Läs mer om de olik alternativen och ansökningstiderna här

För mera information

Topi Taskinen, Lektor i idrott, ansvarig för inriktningen tränarskap på Arcada
+358 207 699 403

Glenn Lindholm, enhetschef för idrott och utbildning på FSI
+358 400 848 177

FINLANDS SVENSKA IDROTT r.f.

Gjuterivägen 10
00380 Helsingfors
FINLAND

telefon: 0207309290 (växel)
e-post: info(AT)idrott.fi
FO-nummer: 0211087-9