Nyheter

Tillbaka

Veckans förbundspenna är en eloge till alla dem som ger av sin tid och kunskap för andras idrottsengagemang och -prestationer.

av Christel Björkstrand den 03.07.2017
(läst av 10925 besökare)

Idrotten skapar mervärde för såväl samhället som individen

Jag blir alltid lika glad när jag ser hur våra föreningar, våra idrottare och motionärer syns, hörs, finns och växer. När media lyfter upp fina tävlingsresultat, bilder på unga taggade idrottare eller ivriga motionärer i olika åldrar blir jag alltid lika tacksam för det arbete som görs ute i idrottsföreningarna, där ute vid idrottsplanerna, orienteringsbanorna, gymnastikmattorna och innehallarna. En stor del av idrotten och motionen rullar på tack vare talkokraft och fantastiska tränare, ledare och föreningsaktiva. Jag undrar hur många som inser vilket enormt samhällsarbete alla dessa gör?

En stor del av idrotten och motionen rullar på tack vare talkokraft och fantastiska tränare, ledare och föreningsaktiva. Jag undrar hur många som inser vilket enormt samhällsarbete alla dessa gör?

Det tar många timmar, krävs ett stort allvar och hård viljestyrka blandat med glädje och omsorg om sina adepter och våra idrottande barn och unga för att få resultat men också för att skapa idrottsglädje och ett livslångt intresse för idrott och motion. Idrotten har en stor funktion i samhället och det finns flera forskningar som visar att idrottsföreningarna är med om att bidra till att utveckla självförtroendet, självkänslan, känslan av tillhörighet och sammanhang dvs. den sociala utvecklingen hos dem som är med.

I Sverige talar Riksidrottsförbundet om idrottens samhällsnytta och att idrotten skapar mervärde för såväl samhället som individen. I en vetenskaplig översikt som förbundet gav ut år 2017 (FoU-rapport, red. Johan Faskunger och Paul Sjöblom) lyfter flera forskare upp olika aspekter på hur idrott och hälsa, idrott och sociala processer, idrottsevenemang och idrottsanläggningar skapar samhällsnytta. I flera artiklar lyfts vikten av idrottsföreningarnas verksamhet upp.

Det är i idrottsföreningarna som det mesta arbetet görs. Dit hämtar vi våra barn och lämnar dem över till ledare, som är med om att forma barnen till ivriga idrottare och framförallt få dem att upptäcka rörelseglädjen. Någon av dem når kanske ända upp och blir toppidrottare. Docent Lars Hagberg säger i samma översikt att ”den viktigaste vinsten i hälsa som idrotten kan skapa, är att hjälpa ungdomar och ung vuxna som idrottar att hitta idrotts- och motionsformer för resten av livet”.

Hur idrottsföreningen tar emot sina medlemmar, bemöter barnen och ungdomarna inkluderande, sporrande och stödjande har en avgörande betydelse för upplevelsen av att vara med i idrottsverksamheten. 

Hur idrottsföreningen tar emot sina medlemmar, bemöter barnen och ungdomarna inkluderande, sporrande och stödjande har en avgörande betydelse för upplevelsen av att vara med i idrottsverksamheten. Internationell forskning visar att det finns ett positivt samband mellan ungas deltagande i idrott och deras sociala utveckling, men att det är oerhört viktigt att verksamheten (i idrottsföreningarna) då också planeras och genomförs med fokus på att stärka ungdomarnas självkänsla och självförtroende.

Idrottsrörelsen har en stor samhällsbärande uppgift på flera olika plan. Därför är det oerhört viktigt att idrottsföreningarna har tillräckligt med resurser och redskap för kunna ge en kvalitativt bra verksamhet. Vår uppgift inom idrottsrörelsen blir då att se till att skapa bästa möjliga verksamhet för bästa möjliga resultat och bästa möjliga utfall. Vare sig det gäller en framtida toppidrottare eller aktiv motionär, så är det viktiga att vi får en glad, stark och trygg individ som tror på sig själv, respekterar andra och vågar ta nästa steg. Ansvaret är stort. Tack till alla er som axlat det ansvaret!

Christel Björkstrand, generalsekreterare

Finlands Svenska Idrott

 

 

FINLANDS SVENSKA IDROTT r.f.

Gjuterivägen 10
00380 Helsingfors
FINLAND

telefon: 0207309290 (växel)
e-post: info(AT)idrott.fi
FO-nummer: 0211087-9