Nyheter

Tillbaka

Stiftelsen för Vasaregionens Idrottsakademi söker nu en verksamhetsledare till ett tidsbundet anställningsförhållande för tiden 1.12.2017-30.11.2019 med möjlighet till förlängning.

av Jeanette Harf den 21.09.2017
(läst av 7220 besökare)

Är du VRIAS nya verksamhetsledare?

Stiftelsen för Vasaregionens Idrottsakademi söker nu en verksamhetsledare till ett tidsbundet anställningsförhållande för tiden 1.12.2017-30.11.2019 med möjlighet till förlängning. Den tidigare verksamhetsledaren fortsätter som deltidsanställd sakkunnig och stöd under inledningsfasen. Som verksamhetsledare leder du och utvecklar samarbetsnätverket för Vasaregionens tävlings- och elitidrott samt ansvarar för Stiftelsen för Vasaregionens idrottsakademis administration och ekonomi

Till arbetsbilden hör förutom utveckling och ledning av nätverket, även organisering av sakkunnigtjänster och träningsförhållanden, handledning av elitidrottare i sk. dual career -lösningar, utveckling av tränarnas kompetens och tränarskapet som yrke samt uppgifter inom kommunikation, administration och ekonomi.

Av de sökande krävs stark kompetens inom tävlings- och elitidrott, lämplig högskoleexamen, goda muntliga och skriftliga kunskaper i både svenska och finska språken samt kännedom om skolvärlden. Kompetens inom marknadsföring och ekonomi ses som en merit.

Sänd en fritt formulerad ansökan, löneanspråk och CV senast 1.10 till styrelseordförande för stiftelsen för Vasaregionens idrottsakademi, riitta Pääjärvi-myllyaho (riitta.paajarvimyllyaho@vaasa.fi).

Ytterligare information ger styrelseordförande Riitta Pääjärvi-Myllyaho, 040 522 7971 eller verksamhetsledare Jens Wallin, 050 535 5499.

FINLANDS SVENSKA IDROTT r.f.

Gjuterivägen 10
00380 Helsingfors
FINLAND

telefon: 0207309290 (växel)
e-post: info(AT)idrott.fi
FO-nummer: 0211087-9