Nyheter

Tillbaka

Den 9 november ordnar vi tillsammans med Svenska Kulturfonden, Helsingfors Universitet, HIFK samt Miljö och Natur ett seminarium om flerspråkiga fritidsverksamheter.

av Jeanette Harf den 23.10.2017
(läst av 5553 besökare)

Inbjudan till seminariet "Flerspråkig Fritid"

Seminariet är indelat i två delar varav den andra delen delvis fokuserar på resultat från det projekt som vi gjort tillsammans med HIFK gällande hur man bättre kan stöda tränare i flerspråkiga grupper. Hur kan jag växla mellan svenska och finska? Kan jag använda flera språk samtidigt? Vilka olika modeller finns det och vad passar mig och min grupp? Vi diskuterar flerspråkiga språkpraktiker ur ett ledarperspektiv.

Anmäl dig till seminariet senast 3.11 genom länkenhttps://goo.gl/soRNmi

FINLANDS SVENSKA IDROTT r.f.

Gjuterivägen 10
00380 Helsingfors
FINLAND

telefon: 0207309290 (växel)
e-post: info(AT)idrott.fi
FO-nummer: 0211087-9