Nyheter

Tillbaka

Nu finns det möjlighet för lokala, registrerade föreningar som ordnar motion och/eller idrott att ansöka om det föreningsstöd (Seuratuki) som beviljas av undervisnings- och kulturministeriet.

av Jeanette Harf den 13.11.2017
(läst av 7287 besökare)

Ansök om statens föreningsstöd före 15.12.2017

Utvecklingsstödet för föreningsverksamhet är avsett för att ge barn och unga fler motions- och idrottshobbyer samt för att utveckla mångsidig organiserad idrott och motion.

Projekten som stöds ska genomföra ett eller flera av följande undermål:

 • att öka antalet barn och unga och/eller antalet grupper som deltar i föreningens verksamhet
 • att göra det möjligt att utöva motion och idrott på ett mångsidigt sätt
 • att främja likställda, jämlika och tillgängliga möjligheter att delta i motion och idrott
 • att begränsa kostnaderna för deltagande och deltagaravgifterna för motions- och idrottsaktiviteter som omfattar barn och unga
 • att förhindra att deltagandet avbryts, dvs. drop out-fenomenet, genom att få de unga att stanna kvar som idrottare, motionsutövare och föreningsaktiva
 • att öka beaktandet av barns och ungas åsikter när föreningsverksamheten planeras och utvecklas
 • att främja tillägnandet av en motionsinriktad livsstil med hjälp handledd föreningsverksamhet
 • att främja idrott och motion som sker i anknytning till skoldagen med hjälp av föreningsverksamhet
 • att främja hela familjens rörelseaktiviteter (familjemotion)
 • att göra det möjligt för barn och unga som löper risk att marginaliseras att vara aktiva i en idrottsförening
 • att främja integreringen av invandrarbarn med hjälp av motion och idrott
 • att stärka samhörigheten och öka frivilligverksamheten samt att öka kunnandet
 • att främja mångsidig och högklassig föreningsverksamhet
 • att ta fram innovativa och nya verksamhetsmodeller

Undervisnings- och kulturministeriets understöd kan täcka högst ca 75 % av de godtagbara totala kostnaderna för den verksamhet eller det projekt som finansieras. Den övriga finansieringen ska alltså vara minst 25 %.

Föreningsstödet söks elektroniskt i Seuraverkko www.seuraverkko.fi. Ansökningstiden börjar 13.11.2017 och tar slut 15.12.2017 kl. 16.15. För understöden kan användas högst 4 miljoner euro om riksdagen anvisar anslag för detta ändamål när budgeten för 2018 godkänns.

Mera information ges av tf enhetschef Tobias Karlsson, tobias.karlsson(a)idrott.fi eller 0400278069, eller av Undervisnings- och kulturministeriet överinspektör Sari Virta, tel. 0295 330 377 eller administrativ assistent, Päivi Wathén, tel. 0295 330 341.

FINLANDS SVENSKA IDROTT r.f.

Gjuterivägen 10
00380 Helsingfors
FINLAND

telefon: 0207309290 (växel)
e-post: info(AT)idrott.fi
FO-nummer: 0211087-9