Aktuellt

Tillbaka

Det finns mycket inom idrotten som varken syns eller talas om så ofta. Många idrottare kan bära på stora besvikelser och trauman från sin aktiva karriär.

av Jeanette Harf den 08.03.2018
(läst av 3934 besökare)

I skuggan av idrotten

Finlands Svenska Idrott och Yrkeshögskolan Arcada arrangerade ett seminarium kring temat ”I skuggan av idrotten” där sakkunniga föreläsare delade med sig av sina erfarenheter. På plats fanns topporienteraren Fredric Portin, Maria Forss som är överlärare på Arcada, Ira Zetterberg och Julia Backman från Ätstörningscentret samt mentaltränaren Amy Skogberg.

Alla föreläsare tangerade betydelsen av idrottarens självbild och självförtroende. Fredric Portin berättade både om hur han kämpat med att hålla träningsivern uppe och hur hans dröm sakta förverkligades.

På ett inspirerande och beskrivande sätt berättade han om sin barndom i Österbotten och om sin kärlek till idrottsgrenen, hur han älskade det han gjorde men saknade självförtroende. Han insåg att han måste jobba med sig själv, vilket också småningom fick motivationen att öka.

Fredric berättade att även om man har högt uppsatta mål, måste man kunna njuta av resan och stunden du befinner dig i just nu. “Livet kommer inte att förändras drastiskt av att vinna VM och en framgång varar inte för evigt. Man måste bygga ramar man är nöjd med i vardagen”, konstaterade Fredric.

”Du är inte ensam”

Amy Skogbergs föreläsning bekräftade långt Fredric Portins tankar. Amy beskrev händelser från sin egen friidrottskarriär och hur man bör tänka för att förbättra sina prestationer.

Hon berättade om sin landslagstränaren som såg 16-åriga Amy i ögonen och sade att hon var för tjock för att kunna lyckas. Hur man skall målprogrammera, visualisera och leva i nuet, men även att då det går dåligt, måste kunna leva i framtiden med fokus på de mål man vill uppnå.

Amy berättade att vägen mot målet så gott som alltid är en berg- och dalbana och att man i svackorna måste kunna söka efter hjälp och inspiration. Amys budskap var “Du är inte ensam, många andra har det också svårt och kan ge enkla tips för stunden.”

Ätstörningar tio gånger vanligare hos idrottare

I skuggan av idrotten finns det också många ätstörningar som inte nödvändigtvis syns utåt. Många toppidrottare kämpar bl.a. med energibalansen efter avslutad karriär, då de inte längre förbrukar så mycket energi.

Var tionde flicka kämpar med ätstörningar i sin ungdom och det är tio gånger vanligare hos idrottare. Ira Zetterberg och Julia Backman från Ätstörningscentret beskrev de fysiska följderna som utebliven mens, låg puls, mag- och tarmproblem, sänkt kroppstemperatur, håravfall och rubbad vätskebalans som vanliga symptom hos individer med ätstörningar.

Av ätstörningarna är det ca 10 % som är anorexi och är den av ätstörningarna som syns bäst. Det är ytterst viktigt att ingripa i tid och att förändrade träningsbeteenden, träning trots skada och psykisk trötthet är symptom som bör tas på allvar.

Genusmedvetenheten i Finland kunde bli bättre

Maria Forss, överlärare vid Arcada, behandlade ämnet idrott och genusmedvetenhet. Av toppidrottarnas löner i bl.a. ishockey och fotboll kommer toppidrottande kvinnor upp till bara en bråkdel av männens lön, som ett exempel på de skillnader som finns inom idrotten.

Maria berättade att båda könen är jämlika precis efter födseln, men att det sedan omedvetet sätts olika förväntningar på flickor och pojkar. Förväntningarna kan vara direkt kulturella där även barnens fostran har en stor betydelse. På många håll i världen är man betydligt mer genusmedvetna än i Finland. Genusmedvetenhet handlar om att målmedvetet skapa samma förutsättningar för kvinnor och män.

Ju mer vi vet om vad som sker i skuggan av idrotten desto tidigare kan vi ingripa och förbättra förutsättningarna att lyckas.

Eva-Lotta Backman-Winquist
Enhetschef för barn och motion
Finlands Svenska Idrott

 FSI på Facebook

 

 FSI på Twitter

FSI på Instagram

FINLANDS SVENSKA IDROTT r.f.

Gjuterivägen 10
00380 Helsingfors
FINLAND

telefon: 0207309290 (växel)
e-post: info(AT)idrott.fi
FO-nummer: 0211087-9