Skogsmulleskolans viktigaste uppgift:

Idag växer många barn upp i stadsmiljöer och den förr så naturliga naturkontakten uteblir. Familjestrukturen har ändrat, det finns många barn som aldrig får chansen att komma ut i naturen. Därför har Skogsmulleskolan och dess ledarna en avgörande roll. Skogsmulle verksamheten är en trygg naturskole form för barn. Den vuxna vägleder barnen, och är samtidigt den trygga punkten för barnen i naturen.
 

ledarkurser 2018

SKOGSMULLE GRUNDKURSER (16 h) Pris: 180 €​

Skogsmulleverksamheten är en form av utomhuspedagogik för barn under skolåldern.
I skogen kan barnen fritt leka, hoppa, klättra, bygga, vara detektiver och forskare. Lära sig vara rädd om naturen. Uppleva livet i naturen med alla sina sinnen. Få vana att vistas i naturen. Vara ute i alla väder. Äta vägkost ute i skogen, vid sin egen mulleplats. Få trygghet från en ledare. Skogsmulle är en ledarens pedagogiska hjälpmedel och en sagofigur, som med sitt lekfulla sätt få oss att förstå att vi behöver kontakt med naturen för att må bra. Våra 16 - timmars kurser ge ledarkompetens för Skogsmulleverksamheten.

8-9.9.2018 Helsingfors anmälan före 24.8.2018 HÄR

22-23.9.2018 Borgå, anmälan före 7.9.2018 HÄR

Nykarleby

Ekenäs

SKOGSKNYTTE (8 timmar) Pris: 100 €

Kursen passar dig som gått en Skogsmullekurs och arbeter med 3-4 åringar. Kursen är till stora delar praktisk och ger dig kompetens att leda Skogsknytteverksamhet.

15.9.2018 Ekenäs. Anmälan före 31.8.2018 HÄR


LEDARTRÄFF (c. 2 h) Pris: GRATIS!!

Välkommen på Skogsmulleledarträff!

Ledarträffen är för dig som leder Skogsmulleverksamhet. Ny, som  erfaren. Alla är välkommen med!

Målet med Skogsmulleledarträffen är att få kontakt med andra aktiva ledare, få tips och idéer på verksamheten. Träffen tar upp hela Skogsmulleverksamheten från 3-7 åringar.

Packa med vägkost och sittunderlag och klä dig för en tur ut i naturen. Ledarträffen är ett praktiskt tillfälle i naturen. Du får tips på sånger, lekar och annan verksamhet man kan göra med Skogsmullegruppen i naturen.

Skogsmulleverksamheten kan på många punkter kompletteras med läroplanen för småbarnspedagogik. Under träffen får du veta hur du kan använda den som arbetsmetod och på vår hemsida kan du bekanta dig med i vilka områden Skogsmulleverksamheten kan verkställas.

Kom med på träffen!

11.9.2018 kl. 18-20 i Esbo. Haltia, Finlands naturcentrum. Anmäl HÄR, senast 7.9.
18.9.2018 kl. 18-20 i Borgå. Kokonhallen. Anmäl HÄR, senast 14.9
11.9.2018 kl. 18-20 i Pargas. Daghemmet Fyrklövern. Anmäl HÄR, senast 7.9

Vi hoppas även hunna arrangera en träff i Österbotten.


Förfrågningar: Eva-Lotta Backman-Winquist tfn. 050-5249624, e-post. eva-lotta(at)idrott.fi

 

20-22.9.2018 Studiebesök kring utomhuspedagogik året om på I Ur och Skur.

Kom med och hämta inspiration på studiebesök och skogsmullekryssning till Sverige. Två dagar med tips och idéer, varvat med föreläsningar och studiebesök kring utomhuspedagogik. FLYER kan du ladda ner HÄR!

Målet för kryssningen är att bekanta sig med utomhuspedagogik, Skogsmulle och I Ur och Skur verksamhetsformen.

Verksamheten i Ur och Skur har ett innehåll som speglas väl i namnet. Grunden för pedagogiken är friluftsliv, utomhus­pedagogik och upplevelse­baserat lärande. Friluftsliv för att hitta glädjen i att röra sig men också att känna lugn och ro i naturen och få kunskaper om hur man kan upptäcka, lära och skapa i olika miljöer. Barnen får möjlighet att utveckla kunskaper om naturen, Allemansrätten och vad hållbar utveckling innebär i praktiken.

Utomhuspedagogik för ett lärande där barnen får använda alla sina sinnen i autentiska situationer. Upplevelsebaserat lärande för att få upplevelser enskilt eller tillsammans med andra som berör och befästs i hela kroppen.

Under konferens kryssningen får du en fin chans att lyssna på föreläsningar, besöka I Ur och Skur Spetsbergen i Haninge och uppleva Tyrestads nationalpark där vi bekantar oss med uteundervisning. Föreläsningarna på båten handlar om I ur och Skur, reflekterande arbetssätt, naturen som inspirationskälla. Utomhuspedagogik, samt Mindfullness och naturens inverkan. Ala carte- och buffémiddagar ingår i priset.

Pris: 220 €
Anmälning före 17.8.2018 HÄR


Villkor för annullering:
Du kan annullera ditt deltagande fram till den sista anmälningsdagen. Annulleringar som gör efter detta debiteras 50% av anmälningsavgiften, plus faktureringsavgift på 5 €. Om annulleringen inte sker alls, och deltagaren inte deltar, kommer hela deltagaravgiften att faktureras, samt faktureingsavgiftern på 5 €.

KURSUTBUD:


Skogsmulle grundkurs:

Kursen omfattar 16 timmar teori och praktik, och ger en allmän bild av skogsmulleverksamheten. Kursen arrangeras vanligtvis under ett veckoslut, men kan även arrangeras helt eller delvis som kvällskurs. Kursen omfattar teori: introduktion i Skogsmulleverksamheten, åldersindelning i verksamheten, föreningskunskap, undervisning och ledarskap, metodik och planering, samt grupparbete. Den största delen av kursen är ändå ute i naturen och tar praktiskt upp: skogsmulleverksamheten i naturen, lekar och sånger, sinnesupplevelser och naturupplevelser, Mullepasset i praktiken, ekologo samt friluftsvana.

Skogsknytte grundkurs:

Kursen omfattar 16 timmar teori och praktik. Innehållet på kursen bygger på skogsmulleverksamheten, men är anpassat för verksamhet för 3-4 åringar. Kursen arrangeras vanligtvis under ett veckoslut, men kan även arrangeras som en kvällskurs eller delvis kvällskurs. Kursen omfattar teori: introduktion i Skogsmulleverksamheten, åldersindelning i verksamheten, föreningskunskap, undervisning och ledarskap, metodik och planering, samt grupparbete. Den största delen av kursen är ändå ute i naturen och tar praktiskt upp skogsmulleverksamheten i naturen för de mindre barnen, lekar och sånger, sinnesupplevelser och naturupplevelser, Mullepasset i praktiken, ekologo och friluftsvana.

Knyttekurs:

Kursen är en påbyggnadskurs och för att delta krävs en avklarad Skogsmullegrundkurs. Kursen ger idéer och inspiration, för ledare som arbetar med barn i 3-4 årsåldern. Kursen arrangeras som en endagskurs eller under två kvällar, den arrangeras även enligt behov så hör av dig om du är intresserad.

Laxekurs påbyggnadskurs:

Kursen är en påbyggnadskurs och för att få delta krävs en avklarad Skogsmullegrundkurs. Kursen ger idéer och inspiration för dig som vill arbeta med vattnet som tema. Kursen arrangeras som en endagskurs och omfattar 8 timmar. Kursen arrangeras även enligt behov så hör av dig om du är intresserad.

Fortsättningskurser:

Kurserna är för dig som arbetat med Skogsmulle eller Skogsknytte och vill ha nya och färska idéer och mer information om verksamheten. Våra kursledare kommer från Sverige, där verksamheten startat för mer än 50 år sedan.

Vi arrangerar även kurser i samarbete med er, vi kan även hålla kursen i era utrymmen!

FINLANDS SVENSKA IDROTT r.f.

Gjuterivägen 10
00380 Helsingfors
FINLAND

telefon: 0207309290 (växel)
e-post: info(AT)idrott.fi
FO-nummer: 0211087-9