Skogsmulleskolans viktigaste uppgift:

Idag växer många barn upp i stadsmiljöer och den förr så naturliga naturkontakten uteblir. Familjestrukturen har ändrat, det finns många barn som aldrig får chansen att komma ut i naturen. Därför har Skogsmulleskolan och dess ledarna en avgörande roll. Skogsmulle verksamheten är en trygg naturskole form för barn. Den vuxna vägleder barnen, och är samtidigt den trygga punkten för barnen i naturen.
 

ledarkurser 2018

SKOGSMULLE GRUNDKURSER (16 h) Pris: 180 €​

Skogsmulleverksamheten är en form av utomhuspedagogik för barn under skolåldern.
I skogen kan barnen fritt leka, hoppa, klättra, bygga, vara detektiver och forskare. Lära sig vara rädd om naturen. Uppleva livet i naturen med alla sina sinnen. Få vana att vistas i naturen. Vara ute i alla väder. Äta vägkost ute i skogen, vid sin egen mulleplats. Få trygghet från en ledare. Skogsmulle är en ledarens pedagogiska hjälpmedel och en sagofigur, som med sitt lekfulla sätt få oss att förstå att vi behöver kontakt med naturen för att må bra. Våra 16 - timmars kurser ge ledarkompetens för Skogsmulleverksamheten.

ESBO 21.3 kl. 14-18, 28.3 kl. 14-18, 7.4.2018 kl. 9-16.
 


SKOGSKNYTTE KURSER (8 h) Pris: 100 €
Skogsknytte är verksamheten för de yngre barnen. Kursen är en påbyggnadskurs och för att delta krävs en avklarad Skogsmullegrundkurs. Kursen ger idéer och inspiration, för ledare som arbetar med barn i 3-4 årsåldern. Kursen arrangeras som en endagskurs.

INSPIRATIONSKURSER (3 h) Pris: 30 €

SKOGMULLE "BRASH UP" INSPIRATIONSKURS

Kursen är för dig som redan deltagit i en Skogsmullegrundkurs, sedan har du kanske haft paus med Skogsmulle verksamheten.

Detta är en kurs full med inspiration kring Skogsmulleverksamheten. Kursen är praktiskt ute i naturen. Vi upptäcker naturen med alla sinnen, lekar och sjunger. Kursen ger idéer och inspiration, för ledare som arbetart med Skogsmulleverksamheten eller för dig som fortfarande gör det men vill ha nya idéer.

10.4.2018 Esbo, Solvalla idrottsinstitut. Anmälan senast 30.3. HÄR
12.4.2018 Ekenäs, Ekenäs naturum. Anmälan senast 6.4.2018 HÄR
18.4.2018 Lovisa. Anmälan senast 13.4 HÄR

Förfrågningar: Eva-Lotta Backman-Winquist tfn. 050-5249624, e-post. eva-lotta(at)idrott.fi

Villkor för annullering:
Du kan annullera ditt deltagande fram till den sista anmälningsdagen. Annulleringar som gör efter detta debiteras 50% av anmälningsavgiften, plus faktureringsavgift på 5 €. Om annulleringen inte sker alls, och deltagaren inte deltar, kommer hela deltagaravgiften att faktureras, samt faktureingsavgiftern på 5 €.

KURSUTBUD:


Skogsmulle grundkurs:

Kursen omfattar 16 timmar teori och praktik, och ger en allmän bild av skogsmulleverksamheten. Kursen arrangeras vanligtvis under ett veckoslut, men kan även arrangeras helt eller delvis som kvällskurs. Kursen omfattar teori: introduktion i Skogsmulleverksamheten, åldersindelning i verksamheten, föreningskunskap, undervisning och ledarskap, metodik och planering, samt grupparbete. Den största delen av kursen är ändå ute i naturen och tar praktiskt upp: skogsmulleverksamheten i naturen, lekar och sånger, sinnesupplevelser och naturupplevelser, Mullepasset i praktiken, ekologo samt friluftsvana.

Skogsknytte grundkurs:

Kursen omfattar 16 timmar teori och praktik. Innehållet på kursen bygger på skogsmulleverksamheten, men är anpassat för verksamhet för 3-4 åringar. Kursen arrangeras vanligtvis under ett veckoslut, men kan även arrangeras som en kvällskurs eller delvis kvällskurs. Kursen omfattar teori: introduktion i Skogsmulleverksamheten, åldersindelning i verksamheten, föreningskunskap, undervisning och ledarskap, metodik och planering, samt grupparbete. Den största delen av kursen är ändå ute i naturen och tar praktiskt upp skogsmulleverksamheten i naturen för de mindre barnen, lekar och sånger, sinnesupplevelser och naturupplevelser, Mullepasset i praktiken, ekologo och friluftsvana.

Knyttekurs:

Kursen är en påbyggnadskurs och för att delta krävs en avklarad Skogsmullegrundkurs. Kursen ger idéer och inspiration, för ledare som arbetar med barn i 3-4 årsåldern. Kursen arrangeras som en endagskurs eller under två kvällar, den arrangeras även enligt behov så hör av dig om du är intresserad.

Laxekurs påbyggnadskurs:

Kursen är en påbyggnadskurs och för att få delta krävs en avklarad Skogsmullegrundkurs. Kursen ger idéer och inspiration för dig som vill arbeta med vattnet som tema. Kursen arrangeras som en endagskurs och omfattar 8 timmar. Kursen arrangeras även enligt behov så hör av dig om du är intresserad.

Fortsättningskurser:

Kurserna är för dig som arbetat med Skogsmulle eller Skogsknytte och vill ha nya och färska idéer och mer information om verksamheten. Våra kursledare kommer från Sverige, där verksamheten startat för mer än 50 år sedan.

Vi arrangerar även kurser i samarbete med er, vi kan även hålla kursen i era utrymmen!

FINLANDS SVENSKA IDROTT r.f.

Gjuterivägen 10
00380 Helsingfors
FINLAND

telefon: 0207309290 (växel)
e-post: info(AT)idrott.fi
FO-nummer: 0211087-9