Mullecertifikat

Höj Skogsmulleprofilen! 
Ansök om Skogsmullecertifikat för din Skogsmullegrupp!

Skogsmullecertifikatet är ett sätt för ditt daghem att visa att ni har verksamhete med kvalité!
Första skedet. Skicka in er ansökan via länken nedan 30.9!

Sedan gäller det att förverkliga verksamheten och rapportera för att få ett certifikat till ert daghem/grupp. Ett diplom som bevisar er kvalitativa verksamhet!

Så ansöker du!

Kriterierna för certifikatet hittar du HÄR.

Certifieringen poängterar en regelbunden och planenlig Skogsmulleverksamhet.

Sökande förutsätter ändå minst ett års förverkligande av verksamheten före ett certifkat kan beviljas.

  • Certifikatet tilldelas för endast ett år åt gången. Certifikatet stöder en målmedveten och planenlig verksamhet.
  • Certifikatet är gratis, men förutsätter att verksamhetskraven efterföljs. Vi förbehåller oss möjlighet till prisändring.
  • Alla ansökningar behandlas konfidentiellt. Vi publicerar endast namnen på de som beviljats certifikat.


Vi vill ha din ansökan före 30.9 Behandlingen av ansökningarna tar ungefär en månad.

Ansökan är två delad.
1. skede:
Gör din elektroniska ansökan HÄR, gör en verksamhetsplan och säkerhetsplan.

När certifikatsansökan blivit godkänt, skall verksamhetsplaner förverkligas.
Sedan fyller ni i skede 2. Därefter får ni certifikatet, dvs diplomet och flaggan som bevis.
Vid årlig uppdatering får ni ett årsmärke.

Årlig rapportering!

2. skede: Förverkliga verksamhetsplanen minst ett halvt år, sedan har ni möjlighet att anhålla om certifikatet genom att fylla i och returnera verksamhetsberättelsen.
Elektronisk ansökan om uppdatering hittar du HÄR.

Ansökningstiderna till detta är samma som i det första skedet.
På basen av en godkänd verksamhetsberättelse tilldelas sedan certifikatet.

 

Genom en kvalitetscertifiering strävar vi efter att ständigt förbättra skogsmulleverksamheten på fältet så att barnen får ett naturligt förhållande till naturen redan från det de är små.
Certifieringen fungerar som en anteckningsbok, som hjälper dig att analysera Skogsmulleverksamhetens mål och helheter

Om du vill veta mer om certifikatet, ta kontakt!

skogsmulle(at)idrott.fi

FINLANDS SVENSKA IDROTT r.f.

Gjuterivägen 10
00380 Helsingfors
FINLAND

telefon: 0207309290 (växel)
e-post: info(AT)idrott.fi
FO-nummer: 0211087-9