Rapportering

Mulleverksamheten har sina rötter i Sverige och verksamheten här i Finland verkar med licens. För att verksamheten skall kunna kallas för Skogsmulleverksamhet bör ledarna ha en godkänd ledarutbildning, samt följa de riktlinjer som ges för verksamheten.

Finlands Svenska Idrott strukturerar verksamheten på svenska i Finland och vi i vår tur rapporterar om verksamheten i Finland till Friluftsfrämjandet i Sverige. Därför är det viktigt att ni rapporterar om er verksamhet till oss. Samtidigt möjliggör detta att vi på Finlands Svenska Idrott kan utveckla verksamheten och bättre kan stöda ledarna.

Fyll i rapporten elektroniskt direkt via nätet, genom att klicka HÄR

Rapportkortet kan du också ladda ner HÄR
Vårens rapportering önskar vi får före 22.6.2018. Tack att du hjälper att utveckla verksamheten!


Du kan också skicka ett e-post meddelande till oss på skogsmulle(at)idrott.fi


Följande information behöver vi:

Gruppens namn och typ av verksamhet (Skogsknytte, Mulle eller Strövare) 

Adress och e-post

Kontaktperson, samt e-post

Ledarnas namn

 

Lycka till!

Tack för rapporten!

FINLANDS SVENSKA IDROTT r.f.

Gjuterivägen 10
00380 Helsingfors
FINLAND

telefon: 0207309290 (växel)
e-post: info(AT)idrott.fi
FO-nummer: 0211087-9