Nyheter rss

Jobba för FSI med Idrott i skolan!

Finlands Svenska Idrott söker instruktörer KOM PÅ UTBILDNING! Läs mera »


ÅRSMÖTE 2018

SFSI håller Årsmöte den 21 mars 2018 kl.18.30 på vår nya adress: Gjuterivägen 10, 00380 Helsingfors Läs mera »

Slalommästerskap 2018

SFSI-Mästerskap i Slalom, Vichtis 5.3.2018 Läs mera »

SFSI mästerskap i Simning 2018

Skolornas simmästerskap 13.4.2018 i Jakobstad! Läs mera »

Mera artiklar »

Välkommen till läsåret 2017-2018

 

Nyhetsbrev om Skol-och klubbverksamhet från Olympiska kommittén(på finska), läs här

Många mästerskap på kommande, läs alla NYHETER här ovanför!

Här finns den färskaste rapporten från Skolan i rörelse på svenska(upplagd 2.2.2018)

Nyhetsbrev januari 2018 från Skolan i rörelse(på finska)

Läs den färska undersökningen VARFÖR man skall vara EN SKOLA I RÖRELSE. Du hittar artikeln(på finska)under Skolan i rörelse här i balken till vänster.

OBSERVERA!SÖK BIDRAG!

Ansökningen för Skolan i rörelse 2018-2019 är öppnad! Ansökningstid 22.1-9.3.2018

Läs mera här

Skolbrev, info om vårterminen 2018!hittas här 

 

Tips på Funktionella Inlärningsmetoder?Ta kontakt angåendeToiMeen ännu under 2017!(förlängt tom februari 2018)

Kolla HÄR

 

Skidkul som arrangeras v.3-v.11 är fullbokat!

Vi tar emot beställningar för hösten 2018 i Naturparkour, Hopparep, Labyrintorientering och Friidrottssnurran. Skicka e-post till kite@idrott.fi.

Skolidrotten och FSI har nu hand om Skolan i rörelse(Liikkuva koulu) för alla svenskspråkiga skolor. Mentorbesök? Workshop? Seminarier? Rastis- en lekledarutbildning? ta kontakt kite@idrott.fi

 

Vi delar inte längre ut SFSI-medaljer i Koululiikuntaliittos mästerskap, men alla elever i Finland har rätt att delta.

 

Skolidrott

Den finlandssvenska skolidrotten arrangeras i samarbete mellan Finlands Svenska Idrott (FSI) och Svenska Finlands Skolidrottsförbund (SFSI). Målsättningen med skolidrotten är att uppmuntra till idrotts- och rörelseglädje och att stöda skolorna i att fostra till sunda levnadsvanor. Vi indelar verksamheten i  separata block:

  • Idrott i skolan(naturparkour, labyrintorientering, hopparep, skidkul,friidrottssnurran)
  • Mästerskap
  • Utbildning
  • Skolan i rörelse(Liikkuva koulu)
  • Stafettkarneval
  • lekbank

Förutom webbsidorna använder vi tidningen Läraren som vårt språkrör!

Aktuellt angående skolan i rörelse

 

Nytt från Valo-Skolan i rörelse

Tips på att göra skolgården till en aktivare plats (på finska)!

---

Skolan i rörelse har hög prioritet hos Finlands Svenska Idrott och Skolidrottsförbundet (klicka här)

Syftet med programmet Skolan i rörelse är att öka aktiviteten och trivsamheten under skoldagen. Varje skola kan på sitt sätt forma skoldagarna, så att de innehåller mera fysiska aktiviteter. Finlands Svenska Idrott sköter nu Skolan i rörelse på svenska. Vi finns här för att hjälpa och stöda bl.a med rastis-utbildningar och nätverksträffar.

Det är viktigt att:

- eleverna rör på sig mera – sitter mindre
- eleverna deltar
- eleverna lär sig.

Finlandssvenska mentorer, kontakta kite@idrott.fi

FSI/Skolidrotten sköter de finlandssvenska skolornas koordinering vad gäller skolan i rörelse   och

man kan också vända sig till  mentorer i respektive region i Svenskfinland för råd, idéer och frågor:

Anders Hendricksson (Österbotten), anders.hendricksson(at)malax.fi, 050-373 8346

Bo-Eric "Bosse" Ahlgren (Åboland), bo-eric.ahlgren(at)kimitoon.fi, 050-564 1193

Kristian Åbacka (regionförvaltningsverket),www.rfv.fi, 0295 016537

Johanna Berlin (Nyland), johanna.berlin@edu.hel.fi, 050-5149039

Kolla gärna HÄR hur Skolan i rörelse -verksamheten fungerar i Vanda (på finska).

Läs mer under Skolan i rörelse

 

FINLANDS SVENSKA IDROTT r.f.

Gjuterivägen 10
00380 Helsingfors
FINLAND

telefon: 0207309290 (växel)
e-post: info(AT)idrott.fi
FO-nummer: 0211087-9