Sidsväng - bakåt - höger - sidsväng -bakåt -vänster - jämfotahopp
Klockan
Jämfotahopp - bakåt - framåt

Slalom
Jämfotahopp - sida till sida
  Kombinera klockan och slalom.
Jämfotahopp - jämfotahopp med armarna i kors
  Gör alla hopp också baklänges!

Jämfotahopp - benen turvis ut och ihop

En slutposition
Armarna i kors mellan böjda ben - repet bakifrån fram över kroppen - sträck på kroppen
Dubbelsnurr
Repet snurrar två varv under ett hopp - använd handlederna!
  Kombinera de olika tricken till en serie. Gärna till musik!

 

Sidsväng och korshopp

 

Dubbelsnurr, sidsväng och korshopp
Korshopp bakåt

 

FINLANDS SVENSKA IDROTT r.f.

Gjuterivägen 10
00380 Helsingfors
FINLAND

telefon: 0207309290 (växel)
e-post: info(AT)idrott.fi
FO-nummer: 0211087-9