Beställ Idrott i skolan

Idén med Idrott i skolan är att introducera olika idrottsgrenar på ett roligt, spännande och enkelt sätt åt skolans elever. Samtidigt får även de berörda lärarna nya idéer och ökade kunskaper i olika idrottsformer. Alla produkter vill inspirera eleverna, oberoende av kunskapsnivå.

Beställ Hopparep, Naturparkour, Labyrintorientering eller Skidkul, gratis! Anmäl din skola till kite@idrott.fi. Ur anmälan bör framgå:

Kontaktperson, e-post och telefonnummer

Skolans namn och adress

Klockslag och datumförslag

Två instruktörer kommer till er skola med utrustning och material. Lektionen är ca 45 minuter/grupp. Skolan kan boka max sex lektioner under en dag, gäller vardagar kl. 9-15. Rekommenderad gruppstorlek är ca 25 elever. En lärare bör finnas på plats då det är fråga om en skolaktivitet. Instruktörerna ska beredas möjlighet till lunchpaus.

För arrangemangen står Finlands Svenska Idrott.

För tillfället är hösten 2018 fullbokad! Skidkul för vintern 2019 kan beställas.

På frågor svarar Kite Lundström, ombud för skolidrotten på FSI.

tfn: 09-701 02255 eller 040-578 0560
e-post: kite(AT)idrott.fi

 

FINLANDS SVENSKA IDROTT r.f.

Gjuterivägen 10
00380 Helsingfors
FINLAND

telefon: 0207309290 (växel)
e-post: info(AT)idrott.fi
FO-nummer: 0211087-9