MÄSTERSKAP

Vi arrangerar finlandssvenska skolmästerskap i samarbete med kommuner, skolor och lokala idrottsföreningar. Som huvudarrangör förbehåller vi rätten att ändra på tävlingsregler och – strukturer.  För varje mästerskap uppgörs en separat inbjudan med information om arrangemangen m.m.

 

FINLANDS SVENSKA IDROTT r.f.

Gjuterivägen 10
00380 Helsingfors
FINLAND

telefon: 0207309290 (växel)
e-post: info(AT)idrott.fi
FO-nummer: 0211087-9