VAD ÄR SKOLAN I RÖRELSE?

Programmet Skolan i rörelse är ett av spetsprojekten inom kompetens och utveckling i regeringsprogrammet för statsminister Juha Sipiläs regering. Enligt regeringens mål "ska programmet Skolan i rörelse utvidgas till ett riksomfattande program som angår alla barn och unga i grundskoleålder".

 

NYHETER

 

Koulupäivän aikaisella liikunnalla monia myönteisiä vaikutuksia oppimiselle

Tieteellisessä tutkimuksessa liikunnalla on havaittu useita vaikutuksia oppimiseen. Opetushallitus ja LIKES-tutkimuskeskus ovat julkaisseet tutkimuskatsauksen vuosien 1990–2016 aikana tiedelehdissä julkaistuista tutkimuksista, jotka käsittelevät koulupäivän aikaista liikuntaa ja oppimista.

Liikunnan ja fyysisen toimintakyvyn tiedetään olevan myönteisesti yhteydessä koulumenestykseen. Viime vuosina tutkimus on tuottanut uutta tietoa erityisesti koulupäivän aikaisen liikunnan vaikutuksista oppimiseen. Koulupäivän aikaisen liikkumisen merkitys oppimisen tukemisessa ja oppimisprosessin toiminnallisuus onkin huomioitu uusissa perusopetuksen opetussuunnitelman perusteissa. Lisäksi Liikkuva koulu -ohjelma, jonka tavoitteena on aktiivisempi ja viihtyisämpi koulupäivä, on lisännyt liikkumista koulupäivään ja kasvattanut opetushenkilöstön kiinnostusta liikunnan hyödyntämiseen oppimisen tukena. Tuore julkaisu tarjoaa tutkittua tietoa siitä, miten erilainen koulupäivään lisätty liikunta vaikuttaa oppimiseen ja koulumenestykseen.

Koulupäivän aikaisen liikunnan merkitys on erityisen suuri vähän liikkuville lapsille, joilla 40 % päivän reippaasta liikunnasta kertyy koulupäivän aikana.

Liikunnalliset tauot, opetukseen integroitu liikunta ja kerhot edistävät koulumenestystä

Uutta tietoa on julkaistu erityisesti koulupäivän aikaisen liikunnan vaikutuksista koulumenestykseen ja tiedolliseen toimintaan, mutta myös oppimisen mahdollistaviin tekijöihin, kuten tehtäviin keskittymiseen, käyttäytymiseen ja sosiaaliseen toimintaan kouluympäristössä.

Useimmissa tutkimuksissa koulupäivän aikainen liikunta vaikutti myönteisesti lasten oppimiseen. Tutkimuksissa erityisesti oppitunnin aikainen tauko ja opetukseen integroitu liikunta olivat yhteydessä hyviin oppimistuloksiin. Myönteisiä vaikutuksia havaittiin erityisesti matematiikan oppimistuloksiin.

 

Koulupäivän aikainen liikunta vaikuttaa oppimistuloksiin myös välillisesti

Tutkimusten perusteella liikunta ei välttämättä suoraan vaikuta oppimiseen, vaan vaikutukset välittyvät useiden muiden tekijöiden kautta.

Liikunnan anatomiset ja fysiologiset vaikutukset ulottuvat aivoihin. Koulupäivän aikaisen liikunnan vaikutuksia on havaittu oppilaiden tiedollisessa toiminnassa, erityisesti toiminnanohjauksessa, kuten käyttäytymisen ja reaktioiden säätelyssä (inhibitio), työmuistissa sekä kognitiivisessa joustavuudessa. Liikunta näyttäisi vaikuttavan myönteisesti myös tarkkaavaisuuteen. Koulupäivän aikaisen liikunnan ja tiedollisen toiminnan yhteys voi osaltaan selittää myös koulumenestyksen parantumista.

Lisäksi koulupäivän aikainen liikunta näyttäisi edistävän luokkahuonekäyttäytymistä, tehtäviin keskittymistä ja oppitunteihin osallistumista – ja sitä kautta itse oppimista.

Mitä koulupäivän aikainen liikunta sisältää?

Koulupäivän aikaiseen liikuntaan sisältyvät:

  1. Liikuntatunnit
  2. Välituntiliikunta
  3. Liikuntakerhot
  4. Muu ohjattu liikunta, kuten teemapäivät ja projektit
  5. Istumisen tauottaminen ja taukoliikunta oppitunnilla
  6. Opetukseen integroitu liikunta, kuten toiminnalliset menetelmät ja lähiympäristön hyödyntäminen
  7. Koulumatkat

Tutkijat suosittelevat monipuolisen, ikä- ja kehitystasolle sopivan liikunnan sisällyttämistä koulupäiviin osaksi pedagogisia ratkaisuja. Koulupäivän aikainen liikunta vaikuttaa monin tavoin lasten oppimiseen ja oppimistuloksiin.

Lisätietoa

Tutkija Marko Kantomaa, m.kantomaa@imperial.ac.uk, p. 040 820 1981.

Tutkimusjohtaja Tuija Tammelin, LIKES-tutkimuskeskus, tuija.tammelin@likes.fi, p. 020 762 9503.

Opetusneuvos Matti Pietilä, Opetushallitus, matti.pietila@oph.fi, p. 029 533 1172

Koulupäivän aikainen liikunta ja oppiminen. Tilannekatsaus tammikuu 2018. Raportit ja selvitykset 2018: 1. Opetushallitus. http://oph.fi/julkaisut/2018/koulupaivan_aikainen_liikunta_ja_oppiminen

Faktaa Express 1A/2018: Koulupäivän aikainen liikunta ja oppiminen. Tiivistelmä tilannekatsauksesta. Opetushallitus. http://www.opetushallitus.fi/julkaisut/2018/koulupaivan_aikainen_liikunta_ja_oppiminen_fe

Yhteistyökumppaneina julkaisuissa ovat olleet opetus- ja kulttuuriministeriö, Liikkuva koulu -ohjelma sekä Suomen Akatemian Tulevaisuuden oppiminen ja osaaminen -tutkimusohjelma.

Tutkija Marko Kantomaan puheenvuoro koulupäivän aikaisesta liikunnasta ja oppimisesta on Educa-messujen ohjelmassa lauantaina 27.1. klo 14.30–15.15 Taito-ohjelmalavalla­. Tiivistelmä on saatavilla Educa-messuilla 25.–27.1. Helsingin Messukeskuksessa Opetushallituksen osastolla 6H50 sekä Liikkuvan koulun osastolla 6M50.

 

 

 

TIPS OCH VIDEON

 

 

vi uppmanaR din skola att bli en skola i rörelse

 

 

 

Läs mera här 

Registrera skolan som en SKOLA I RÖRELSE

Kom med genom att registrera er skola som en Skola i rörelse. Ni får hjälp av ett omfattande Skolan i rörelse -stödnätverk, till exempel:

färdiga materialpaket
konkreta ideér för skoldagen
verktyg för att planera och värdera verksamheten
gemensamma möten
information om utbildningar och aktörer som stödjer skolan, allt samlat på en och samma plats.

Material 

Hittar du här:

https://liikkuvakoulu.fi/material

Idéer för en aktivare skoldag

Vi samlar in idéer, testat i praktiken, som fungerar i olika skolor för att öka rörelse under skoldagen. Bli inspirerad av hög- och lågstadieskolornas idéer och skicka din egen idé!

Läs mer

FINLANDS SVENSKA IDROTT r.f.

Gjuterivägen 10
00380 Helsingfors
FINLAND

telefon: 0207309290 (växel)
e-post: info(AT)idrott.fi
FO-nummer: 0211087-9