BASLEDARUTBILDNINGen (BLU)

Som ledare för barn och unga inom idrotten är du en viktig person som blir barnets förebild och inspirationskälla för framtida val. Det är en utmaning att som ledare ge den vägkosten som behövs för att barnen skall odla ett livslångt intresse för idrott och motion.

Kursen vänder sig till dig som vill arbeta som ledare inom idrotten med barn och unga som målgrupp – i det här fallet barn upp till 13 år. Du lär dig grunderna i hur du blir en positiv och självständig ledare och utvecklar samtidigt dina personliga ledaregenskaper. Kursen vänder sig såväl till nya ledare som till dem som redan verkat som ledare. Kursen ger också en god grund för dig som vill fortsätta utbilda dig som ledare och tränare inom idrotten.

FSI förutsätter att kursdeltagarna är minst 15 år gamla. Kursdagen är i huvudsak teoretisk.

Grundläggande principer för basledarutbildningen:
- Tröskeln är låg, ”vem som helst” kan delta.
- Inga förkunskaper krävs, dock ett gediget idrottsintresse.
- Kursen är enkel.
- Kursen riktar sig till ledare/tränare för barn upp till 13 år.

 

Kursens innehåll och omfattning, 8h, en studiedag

Barnet i centrum – idrott på barnens villkor
Uppväxtvillkor
Idrott – allvar eller lek?
Idrott på barnens villkor
Gruppdynamik

Barnets motoriska och fysiska utveckling
Motorik
Fysisk utveckling
Konditionsträning
Styrke- och rörelseträning för barn
Koordinationsträning

Barnets psykiska utveckling
Känslor och reaktioner
Socialutveckling
”jaget”

Ledarskap och etik
Jobba i team
Kommunikation
Hur bli en bra ledare
Etik

Planering och praktik
Planering av passet

 

allmän Kursinformation

 
Kursmaterial
Idrottsledare för barn och unga, SISU Idrottsböcker
 
Kursens pris
75 euro, vilket innehåller föreläsningar, kursmaterial och kaffe.
 
Målgrupp
För dig som vill jobba som ledare och tränare i föreningen.
 
Föreläsare och kursdragare
Kursledarna kommer från FSI:s utbildarteam.

Information och anmälan
utbildning(at)idrott.fi

 

FINLANDS SVENSKA IDROTT r.f.

Gjuterivägen 10
00380 Helsingfors
FINLAND

telefon: 0207309290 (växel)
e-post: info(AT)idrott.fi
FO-nummer: 0211087-9